Mój motoryzacyjny styl życia

Skład celny a plany przedsiębiorcy

Logistyka to prężnie rozwijająca się dziedzina, która zapewnia wsparcie właściwie dla każdej dziedziny przemysłu i każdego biznesu. Wszelkie bowiem działania podejmowane przez przedsiębiorców, niezależnie od obszaru działalności, winny być szczegółowo zaplanowane i przeanalizowane pod kątem zysków i ewentualnych, sprowadzonych do minimum, strat.

W kwestii transportu międzynarodowego obejmującego problem importu i eksportu towarów na obszarze całego świata nieocenioną pomocą jest sprawny zespół odpowiedzialny za logistykę i spedycję.

Prawo europejskie i skład celny

Wydawać by się mogło, że w interesie każdego przedsiębiorcy przetransportowanie całego sprowadzanego asortymentu do miejsca docelowego w jak najkrótszym czasie to główny obszar zainteresowania grupy logistycznej. Nic bardziej mylnego. Całe zadanie polega, jak można się spodziewać, na obniżeniu kosztów całego przedsięwzięcia. I choć z początku wydaje się to może nielogiczne, po zapoznaniu się z kilkoma szczegółami, można dość do wniosku, że dobrze zaplanowana dostawa to taka, którą obsługa celna skieruje na przymusowy przystanek.

Skład celny to miejsce, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są, po porozumieniu z urzędem celnym, do pozostawienia ładunku do czasu uzupełnienia wszelkich braków w zakresie dokumentacji, której szczegółowe wymagania ustalone zostały w ramach prawa wspólnoty europejskiej. Korzystanie z takiego rozwiązania, jakim jest skład celny, pozwala na bezterminowe przechowywanie towarów pod nadzorem, za które agencja celna nie pobiera żadnych, nawet związanych z podatkami czy cłem, opłat.

Tym sposobem przedsiębiorca, który może w dowolnych ilościach wyprowadzać swoją własność ze składu, zyskuje darmową przestrzeń magazynową na tak długo, jak wymaga tego sytuacja rynkowa.

Scroll To Top